Công ty Đầu tư Xây dựng Xuân Đỉnh huy động 1.200 tỷ đồng trái phiếu

(TBTCO) – Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đỉnh đã phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.

Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, ngày đáo hạn là 22/4/2026. Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm. Lô trái phiếu này được đảm bảo bằng 3 tài sản.

Thứ nhất gồm toàn bộ quyền thu, quyền mua cổ phần và quyền mua phần vốn góp phát sinh từ hợp đồng đầu tư Công ty CP Đầu tư xây dựng Xuân Đỉnh và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng DAT. Tài sản thứ hai là toàn bộ vốn góp trị giá 3.840 tỷ đồng của DAT trong Công ty TNHH Đầu tư Big Gain.Thứ ba, là tài sản và quyền tài sản của Công ty TNHH Đầu tư Big Gain tại dự án Khu nhà ở cao tầng phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh (tên thương mại là The EverRich 2).

The EverRich 2 cũng được sử dụng để bảo đảm cho 2 đợt phát hành riêng lẻ trước đó với tổng mệnh giá 2.200 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án này cũng được sử dụng để bảo đảm cho các trái phiếu dự kiến được Công ty cổ phần Kinh doanh Nhà Sunshine chào bán riêng lẻ (thành một hay nhiều đợt) với tổng mệnh giá tối đa 3.300 tỷ đồng trong quý II/2021.

Với số tiền huy động được, Xuân Đỉnh dự kiến dùng để tài trợ và đầu tư vào cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng DAT hoặc phần vốn góp của công ty này trong Công ty TNHH Đầu tư Big Gain.Dự án The EverRich 2 có quy mô hơn 11 ha, trước đây do Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã Ck: PDR) làm chủ đầu tư.  Tháng 11/2017, Hội đồng quản trị Phát Đạt đã thông qua chủ trương chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án này để thanh toán một số khoản nợ. Đối tác nhận chuyển nhượng dự án The EverRich 2 là Công ty TNHH Đầu tư Big Gain./.

Hồng Quyên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

phone 0916.323.066
phone