BẢN ĐỒ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM MỚI NHẤT 2019

Theo báo cáo của bộ kế hoạch và đầu tư Việt Nam, tính đến hết tháng 6 năm 2017, Việt Nam có 325 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên 94.900 ha. Trong đó, diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê đạt 64.000 ha, chiếm khoảng 67% tổng diện tích đất tự nhiên.

BẢN ĐỒ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Danh sách các khu công nghiệp tại Việt Nam

Khu công nghiệp ở Việt Nam là khu vực dành cho phát triển công nghiệp theo một quy hoạch cụ thể nào đó nhằm đảm bảo được sự hài hòa và cân bằng tương đối giữa các mục tiêu kinh tế – xã hội – môi trường. Khu công nghiệp được Chính phủ cấp phép đầu tư với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và pháp lý riêng. Những khu công nghiệp có quy mô nhỏ thường được gọi là cụm công nghiệp.

Dưới đây là danh sách các khu công nghiệp (chưa đầy đủ) được chính phủ Việt Nam đồng ý thành lập :

Bản đồ các khu công nghiệp việt nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

phone 0916.323.066
phone