THÀNH LẬP THỊ XÃ CHƠN THÀNH (BÌNH PHƯỚC), THỊ TRẤN BÌNH PHÚ (CAI LẬY, TIỀN GIANG)

Sáng 11-8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết thành lập thị trấn Bình Phú thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Nghị quyết thành lập thị trấn Bình Phú thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tới tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Thành lập thị xã Chơn Thành (Bình Phước), thị trấn Bình Phú (Cai Lậy, Tiền Giang)
Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết.

Thị trấn Bình Phú thuộc huyện Cai Lậy (Tiền Giang) được thành lập trên cơ sở nguyên trạng 19,07km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 18.502 người của xã Bình Phú, huyện Cai Lậy.

Thị xã Chơn Thành thuộc tỉnh Bình Phước được thành lập trên cơ sở nguyên trạng 390,34km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 121.083 người của huyện Chơn Thành. 5 phường Hưng Long, Thành Tâm, Minh Hưng, Minh Long, Minh Thành thuộc thị xã Chơn Thành được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Chơn Thành và các xã Thành Tâm, Minh Hưng, Minh Long, Minh Thành thuộc huyện Chơn Thành.

Thành lập thị xã Chơn Thành (Bình Phước), thị trấn Bình Phú (Cai Lậy, Tiền Giang)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Thị xã Chơn Thành sau khi thành lập có 390,34km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 121.083 người, có 9 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 5 phường (Hưng Long, Thành Tâm, Minh Hưng, Minh Long, Minh Thành) và 4 xã (Minh Thắng, Nha Bích, Minh Lập, Quang Minh).

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ báo cáo tóm tắt tờ trình về việc thành lập 2 đơn vị hành chính này.

Theo báo cáo, việc thành lập thị trấn Bình Phú bảo đảm đủ 5 điều kiện quy định tại khoản 2, Điều 128, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và đạt đủ 4 tiêu chuẩn của thị trấn quy định tại Điều 9 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25-5-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

Thành lập thị xã Chơn Thành (Bình Phước), thị trấn Bình Phú (Cai Lậy, Tiền Giang)
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà trình bày báo cáo.

Tại Phiên họp toàn thể lần thứ 7 của Ủy ban Pháp luật có ý kiến đề nghị giải trình rõ 2 nội dung về tiêu chí mật độ dân số khi phân loại đô thị loại IV đối với khu vực dự kiến thành lập thị xã Chơn Thành và về tiêu chuẩn hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị đối với thị trấn Chơn Thành và 4 xã khi thành lập phường. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã có văn bản giải trình về giải pháp khắc phục, hoàn thiện chỉ tiêu tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật và các nội dung khác có liên quan.

Trình bày báo cáo thẩm tra về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với sự cần thiết thành lập thị trấn Bình Phú thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang trên cơ sở nguyên trạng xã Bình Phú với những lý do nêu trong Tờ trình của Chính phủ.

Thành lập thị xã Chơn Thành (Bình Phước), thị trấn Bình Phú (Cai Lậy, Tiền Giang)
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo.

Hồ sơ Đề án đã bảo đảm đầy đủ các tài liệu theo đúng quy định. Trình tự, thủ tục lập Đề án đáp ứng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc thành lập thị trấn Bình Phú thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đều bảo đảm các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định.

Ủy ban Pháp luật cũng cơ bản nhất trí với sự cần thiết thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Hồ sơ Đề án đã bảo đảm đầy đủ các tài liệu theo đúng quy định. Trình tự, thủ tục lập đề án đáp ứng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13.

Thành lập thị xã Chơn Thành (Bình Phước), thị trấn Bình Phú (Cai Lậy, Tiền Giang)
Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành.

Ủy ban Pháp luật đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để kịp thời ban hành ngay sau khi Nghị quyết được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua để các cơ quan, tổ chức và địa phương chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho hoạt động của đơn vị hành chính mới được thành lập.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

phone 0916.323.066
phone